Ukonczyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową Telewizyją

i Teatralną w Łodzi.

Po ukończeniu szkoły podjęła pracę w Teatrze Nowym

w Poznaniu. Pracuje tam do dziś.

 

Kontakt:

 

e-mail: kontakt@agnieszkarozanska.pl